รองนายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี ลงพื้นที่นำอาหารแห้งแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
รองนายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี ลงพื้นที่นำอาหารแห้งแจกจ่าย ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม