เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน
เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย