ดร.บัญชา เกิดมณี ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ“รวมใจรักภักดี ถวายพ่อของแผ่นดิน”

C-190805030006