ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

C-190729014043

 

Share