ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ แถลงข่าวการจัด“โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง” ถวายเป็นพระราชกุศลปีมหามงคล รัชกาลที่ 10

C-190727063040
Share