บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จัดคอนเสิร์ตการกุศล “S&P 50th Anniversary Happy Stories Continue.” ฉลองครบรอบ 50 ปี นำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ ศิริราช มูลนิธิ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าใน พระราชูปถัมภ์ฯ และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

9
Share