สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาระดับชาติเรื่องการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับประชาชน ณ ประเทศกัมพูชา

7กชสก สเมอนิวส์ อล
Share