รพ.จุฬาฯ ร่วมกับ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานเสวนา “ลิ่มเลือดอุดตัน ภัยเงียบที่ป้องกันได้” เนื่องในวันหลอดเลือดอุดตันโลก อังคารที่ 17 ต.ค. เวลา 13.00-15.30 น. ที่ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

6.เสวนา
Share