ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เผยว่า การติดเชื้อโควิด-19 เป็นเรื่องที่ยังต้องตระหนักแต่อย่าตระหนก โดยเฉพาะปัจจุบันที่ยังเป็นสายพันธุ์ย่อยโอไมครอน ที่เป็นสายพันธุ์ระบาดหลักและติดมนุษย์เป็นส่วนใหญ่แล้ว ขณะที่คนมีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนและเคยติดเชื้อเกิดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ

6.โควิด
Share