นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง จัดโครงการ“ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” และโครงการ“แม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจดูแลอาหารกลางวันเด็กนักเรียน”

C-190720020020