รถทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”เดินสายตรวจฟัน 4 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

7
Share