บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด สนับสนุนหุ่นสมชาย เพื่อใช้ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ให้แก่เหล่ากาชาด จ.กระบี่

C-190715030049
Share