ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลีนิก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แจ้งผลตรวจ นทท.ต่างชาติจากเกาะช้าง ว่าเป็นลบ ไม่ใช่โรคฝีดาษลิง

3.1รพ.จุฬา มตช ฝีดาษลิง 2
3.2รพ.จุฬา มตชกบ ฝีดาษลิง 2

Share