ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เผยสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ “ฝีดาษลิง” ได้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5
Share