รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ได้ตักเตือนกรณี รศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ในการออกมาแสดงความคิดเห็นทางการแพทย์ รวมถึงการโพสต์ภาพยาโมลนูพิราเวียร์

3
Share