นายเตช บุญนาค รับมอบเงินบริจาคจาก ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ และคณะกรรมการมูลนิธินราธิปประพันธ์พงศ์-วรวรรณ เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของสภากาชาดไทย

1เดลินิวส์ ท่านเตช รับมอบเงิน สน.เลขา
Share