ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เตือนให้ระวัง รพ.เอกชน เปิดแพกเกจยารักษาโควิดให้ผู้ป่วย ‘ประเมินอาการ-ซื้อยาเอง’

5
Share