สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ร่วมจัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 5

3