นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีมอบป้าย“ตลาดนี้พร้อมรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

C-190709020122