บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ “DOW CHARITY RUN 2019” วิ่งเพื่อสุขภาพ เรียนรู้รักษ์โลก นำรายได้สมทบทุนให้แก่สภากาชาดไทย

C-190709020008