คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยงวงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ประกาศระดมเงินทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสงครามรัสเซียและยูเครน

3
Share