มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมวิ่ง “Foot Run TU-CU Run a mile, share a smile” โดยทุก 1 กม.ของการวิ่ง ร่วมสมทบทุน บริจาค 1 บาท ให้แก่ รพ.จุฬาฯ และรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

3
Share