รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมเปิดตัวนวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในภาวะฉุกเฉิน

8