อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เปิดงาน “ขวัญใจงานกาชาด กรมพัฒนาชุมชุนปี 64” คัดเลือกสาวงามเข้าประกวด ขวัญใจงานกาชาด ร่วมกับสภากาชาดไทย
ขวัญใจงานกาชาด กรมพัฒนาชุมชุนปี 64