เชิญเที่ยวงาน งานกาชาด และ “ประเพณีแข่งเรือยาว” จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 28 ก.ค. 62
งานกาชาด จ.ลพบุรี

Share