บมจ.อีซี่บาย มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม ยูเมะพลัส “ส่งต่อความห่วงใย” ปีที่ 9 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส

3