ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น สนับสนุน “โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ChulaCov19” ให้ รพ.จุฬาฯ
โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ChulaCov19

Share