มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย จัดโครงการ“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เพื่อช่วยเหลือเด็กในถิ่นธุรกันดาร

7