ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน เพื่อสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

15