การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

13