แอปเรียกรถ-ดิลิเวอรี่ กับบทบาทต่อสังคมในยุคโควิด-19
แอปเรียกรถ-ดิลิเวอรี่ กับบทบาทต่อสังคมในยุคโควิด-19