บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” มอบผลิตภัณฑ์ไทยออยล์ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

9
Share