ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นผู้แทน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

3
Share