ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตจากประชาชนที่ร่วมบริจาค จำนวน 1.2 ล้านซีซี ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยและสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ส่งมอบโลหิตจากประชาชนที่ร่วมบริจาค ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ