นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก กลุ่มคู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก เพื่อสนับสนุนการผลิตเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจ อัตราการไหลสูงรักษาผู้ป่วยโควิด-19

6