อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บจก. เมดิโซลูชั่นมอบชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
มอบชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Share