ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบชุดตรวจโควิด-19 จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บจก. เมดิโซลูชั่น
รับมอบชุดตรวจโควิด-19