นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ที่วัดพรหมบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน