นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่ ต.โพรงมะเดื่อ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่ ต.โพรงมะเดื่อ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ