ผวจ.ปทุมธานี นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระเจ้า 13 แห่ง”
นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมงาน “ท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระเจ้า 13 แห่ง