ร้านอร่อยดี ร่วมกับ Grab Express จัดส่งอาหารปรุงสุกแก่ผู้ป่วย สีเขียวที่กักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

17