นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ที่โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อ.พรเจริญ
นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิต