สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศอินโดนีเซีย ประกาศเตือนสถานการณ์การระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด-19สายพันธุ์เดลตา ในเขตอิเหนา มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น

17
Share