ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในกิจกรรม “รวมใจสู้ภัยโควิด-19” ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

15