บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ มอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ มอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ