รพ.จุฬาฯ ร่วมประกาศความพร้อมการจัดเตรียมสถานที่หน่วยบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลใจกลางเมือง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

10