กิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรบ้านท่าตาฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบบริเวณชายแดนประเทศเมียนมา
กิ่งกาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎร