ผวจ.ลำพูน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและคณะ ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจเหล่ากาชาดแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ใน ต.แม่ลาน อ.ลี้
หล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและคณะ ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจเหล่ากาชาด

Share