บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กับ รพ.จุฬาฯ
สนับสนุนเครื่องแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กับ รพ.จุฬาฯ

(13.2)C-210520022011
Share