บจก. แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ ซุปไก่สกัด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

19